e-mail:

biuro@betonuj.pl

INFOLINIA

501 698 699

Wpisz treść pytania:

Wybierz formę kontaktu i podaj:

e-mail:
lub telefon:
501 698 699 biuro@betonuj.pl
501 698 699 biuro@betonuj.pl
Twój koszyk:
Twój koszyk:
501 698 699 biuro@betonuj.pl
SKLEP CZYNNY CAŁĄ DOBĘ NA TWOJEJ BUDOWIE!

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu określa zasady zakupów w sklepie Betonuj.pl należącym do ALTIVA Marcin Czarnowski z siedzibą przy ul. Wybickiego 92 w Toruniu 87-100 REGON 340275370 oraz numer NIP 956-209-68-95,e-mail:biuro@betonuj.pl. 
Regulamin sklepu obowiązuje od 19 września 2013 roku.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie Betonuj.pl można składać drogą elektroniczną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez formularz dostępny na witrynie www.betonuj.pl.

 2. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Informacja udzielona przez Betonuj.pl o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 4. Realizacja zamówienia następuje, w zależności od formy płatności w momencie:

 • przelew na konto - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym ALTIVA Marcin Czarnowski,

 • przelew on-line - po otrzymaniu potwierdzenia poprawnej autoryzacji z systemu www.payU.pl

 • za pobraniem – w ciągu 72 h w przypadku towarów dostępnych na magazynie, wartość zamówienia nie może przekraczać kwoty 10 000 PLN brutto.

 1. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

 

PRODUKTY, CENY

 1. Produkty - wszystkie produkty oferowane w sklepie Betonuj.pl są nowe chyba, że posiadają w nazwie produktu adnotacje „używane”.

 2. Ceny - ceny podane w sklepie Betonuj.pl są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Cena towaru ma charakter wiążący w momencie złożenia przez klienta zamówienia. W przypadku, gdy klient opuszcza naszą stronę internetową tzn. opuszcza tryb on-line bez złożenia zamówienia, wówczas podana na stronie informacja o cenie towaru przestaje mieć charakter wiążący z chwilą opuszczenia przez klienta naszej strony w trybie on-line.

 3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

   

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA / DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

 1. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się na magazynie czy też u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku Klient informowany jest o zaistnialej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia).

 2. Zamówienie realizowane jest do 72 h w przypadku towarów dostępnych na magazynie. Jest to czas, który uływa od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus czas dostawy.

 3. Jeżeli Betonuj.pl nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o niniejszym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 4. W przypadku, gdy Betonuj.pl nie będzie mógł wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Betonuj.pl może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Betonuj.pl.

 

SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszt wydania i odebrania towaru ponosi Klient.

 2. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostarczenia zakupionych produktów:

 • przesyłka kurierska - czas dostawy 2 dni robocze.

 • odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Pracownikiem Betonuj.pl w siedzibie firmy przy ul. Wybickiego 92 w Toruniu. Biuro Betonuj.pl czynne jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:00 do godziny 17:00,

 • spedycja – wyceniana indywidualnie w zależności od ładunku oraz ilości kilometrów.

 1. Zamówiony towar jest wysłany na adres, który został podany przez Klienta podczas składania zamówienia jako adres wysyłki.

 2. Zaleca się, aby klient sprawdził stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. A w przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej, aby wykonał akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności ażeby w miarę posiadanych przez siebie możliwości spowodował protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. O uszkodzeniu towaru należy niezwłocznie poinformować Betonuj.pl.

 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

   

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Wszystkie zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej chyba, że klient zadeklarował odbiór osobisty zakupionych towarów.

 2. Firmy kurierskie działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznana się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

 3. Paczka - wymiary maksymalne paczki – suma wymiarów paczki nie może przekraczać 220 cm, a najdłuższy bok 120 cm:

 • paczka – waga do 5 kg – 18 zł, kolejna paczka – 18 zł,

 • paczka – waga do 30 kg – 23 zł, kolejna paczka – 23 zł,

 • paczka pobraniowa – waga do 5 kg – 23 zł, kolejna paczka – 18 zł,

 • paczka pobraniowa – waga do 30 kg – 28 zł, kolejna paczka – 23 zł.

 1. Paleta EURO - wymiary maksymalne palety – wymiar podstawy 80 cm na 120 cm i wysokości nie większej niż 180 cm:

  • waga palety do 300 kg – 160 zł,

  • waga palety do 500 kg – 190 zł,

  • waga palety do 1000 kg – 370 zł.

 2. Opłata za pobranie – wartość zamówienia z metodą płatności „za pobraniem” nie może przekraczać 10 000 PLN brutto, firma kurierska nalicza dodatkowe opłaty za usługę „za pobraniem” w wysokości 5 PLN brutto w przypadku zamówień do wartości 6 999 PLN brutto lub 2% kwoty pobrania w przypadku zamówień od 7 000 PLN brutto do 10 000 PLN brutto włącznie.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione produkty:

 • przelew na konto na podstawie faktury pro forma/zamówienia. Numer konta bankowego: PL 80 1090 1506 0000 0001 0658 2532 Bank: BZ WBK, dotyczy również przelewów realizowanych przez system www.payU.pl,

 • gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Betonuj.pl

 • płatność przy odbiorze (pobranie) – należność za zamówienie należy zapłacić przy odbiorze towaru firmie kurierskiej, klient ponosi dodatkowe opłaty wynikajace z administracji firmy kurierskiej – dotyczy zamównień do maksymalnej wartości 10 000 PLN brutto.

 1. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto ALTIVA Marcin Czarnowski. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu na który klient otrzymuje dokument VAT.

 2. Brak zapłaty w termini 7 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

 

DOWÓD ZAKUPU

 1. Każdy zakup w ALTIVA Marcin Czarnowski jest potwierdzany fakturą VAT, która jest dowodem zakupu w sklepie internetowym Betonuj.pl.

 2. Faktury VAT są wysyłane do Klienta razem z paczką. Na życzenie Klienta wysyłamy faktury również Pocztą Polską w szczególności, gdy miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy dla której zamawiany jest towar.

 3. Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest jednoznaczne z upoważnieniem ALTIVA Marcin Czarnowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 1 maja 2004r.), które dostosowuje polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej.

   

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Betonuj.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul. Wybickiego 92, 87-100 Toruń, biuro@betonuj.pl.

 2. Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 3. Zwroty świadczeń:

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: ul. Wybickiego 92, 87-100 Toruń, biuro@betonuj.pl.

 • Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep internetowy Betonuj.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 1. Wyłączenie prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, do takich towarów należą m.in. produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta. W takim przypadku nie ma również możliwości zmiany specyfikacji zamówienia oraz rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji.

 

REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zarówno działania jak i korzystania ze sklepu internetowego Betonuj.pl

 2. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub została stwierdzona inna niezgodność towaru z zawartą umową, a towar został nabyty przez konsumenta wówczas ma on prawo do złożenia reklamacji na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianei kodeksu cywilnego”. Co do zasady waliwy towar powinien zostać odesłany do siedziby sklepu internetowego Betonuj.pl, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.

 3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, lub w formie pisemnej na adres siedziby sklepu inetrnetowego Betonuj.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej zarówno drogą elektroniczną jak i pocztą tradycyjną.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do sklepu internetowego Betonuj.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez sklep internetowy Betonuj.pl są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 2. Klient ma prawo wglądu i możliwość samodzielnej edycji danych, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić, w formie pisemnej.

 3. Zarówno wprowadzanie danych jak i ich zmiana następuje w bezpiecznej strefie sklepu, chronionej protokołem SSL.

 4. Płatności on-line w naszym sklepie realizowane są przez firmy zewnętrzne z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Transakcje szyfrowane są 128-bitowym kluczem zgodnym z protokołem SSL - nikt z obsługi sklepu internetowego Betonuj.pl nie ma wglądu do kodów klienta.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym Betonuj.pl mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody ALTIVA Marcin Czarnowski jest zabronione.